Wat is compliance?

Compliancy wil zoveel zeggen als voldoen aan de eisen die worden gesteld. Letterlijk betekent compliance: onderwerping of inschikkelijkheid. “To comply with the law” houdt dus in, dat de onder toezicht staande instellingen de wet- en regelgeving naleven.

Voor de financiële sector betekent dit de invoering en naleving van regels, die bedrijven en instellingen krijgen opgelegd van zowel de overheid als de financiële toezichthouders. Dit zijn de Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Daarnaast kunnen organisaties te maken hebben met onder meer de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa), het College Bescherming Persoonsgegevens (CPB) en Het  Bureau Financieel Toezicht.  

Compliancy kan enerzijds heel ‘breed’ worden opgevat, zodat ook de ARBO wet, het Bouwbesluit, de Warenwet, etc. er deel van uitmaken. De definitie kan anderzijds ook veel ‘smaller’ worden opgevat, gerelateerd aan besturing en financiële regelgeving, waarbij alleen SOx, Tabaksblat, IFRS, e.d. worden meegenomen.